• Spare parts for AOC clutch

  Oil, filter kits, sensors and pumps.

  Read more

 • NEW IN STOCK

  We have now over 30 Midland products in stock.
  Everything from engine oils and transmission oils to additive fluids and marine oils.

  Read more

 • Transfer cases

  A wide range of complete units and spare parts for Mercedes, BMW, Porsche and others.

  Read more

 • One of Europe's largest warehouses for spare parts for transmissions
 • Stock items are shipped within 24h on weekdays
 • Pay with credit card or by invoice
Product categories
 

Contact

Välkommen till LBM – en komplett leverantör av reservdelar till växellådor, fördelarlådor och differential

Vi erbjuder delar till dagens högteknologiska automatlådor så väl som till manuella växellådor, båda äldre och nyare. Hos oss hittar du vad du behöver till automatlådan. Allt från OH-kit, masterkits och hardparts till convertrar, kolvar, trummor, ventilhus och solenoider samt växellådsoljor och verkstadslitteratur. Till manuella växellådor har vi allt du kan tänka dig, bland annat drev, lager, lagersatser och packboxar. Allt från noga utvalda leverantörer. Du kan förvänta dig snabb och kompetent service, oftast med leverans redan nästa dag.

Vi säljer även kompletta växellådor och fördelarlådor. Växellådorna är noggrant renoverade med originaldelar vårt systerföretag STM (Svensk transmission och motor). Växellådorna säljs alltid med garanti på 2 år/ 3000mil. Fördelarlådorna är även de fabriksrenoverade med originaldelar och säljs med samma garanti.

LBM Autoparts finns för dagsläget på två ställen i Europa. Huvudkontoret med lager hittar du i Stenungsund på den svenska västkusten. Vi har även en filial i Velten utanför Berlin i Tyskland med lager och kontor.

Det kan vara bra att veta att det finns en leverantör som tar sina kunder på största allvar, oavsett om du bara behöver få rätt O-ring till en kolv eller en pålitlig leverantör till produktion av lite större serier. Vårt måtto är att ingen order är för liten för att expediera – och inte för stor för den delen heller. LBM:s leverantörer finns i USA, Asien och naturligtvis Europa. Målet är att hela tiden sträva efter att ha ett komplett lager hemma som motsvara våra skandinaviska kunders behov.LBM Autoparts grundades 1991 i Landvetter av Mikael Thor. Han har drivit företaget med en personlig och engagerad service alltsedan starten. Sedan sommaren 2012 är LBM ett företag inom STS-gruppen.

Hjärtligt välkommen till LBM Autoparts!

…och du, glöm inte att ingen order är för liten LBM Autoparts

LBM Autoparts
Tel: +46(0)31-91 92 54
E-post: info@lbmautoparts.se

Besöks- och leveransadress:
Gesällgatan 21
SE-444 32 STENUNGSUND

Postadress:
BOX 180
SE-444 22 Stenungsund

LBM Autoparts Getriebteile

Phone +49 3304 2469774
Handy +49 162 4247819
E-mail: info@lbmautoparts.de

Address:
Luisenstrasse 18
167 27 Velten
Deutschland

STS Group
Bolagsgruppen i vilken LBM ingår, är en av norra Europas största tekniska center för automatväxellådor. Ingen annan stans finns så mycket samlad kunskap på ett ställe. Automatlådecentrum i Stenungsund har funnits sedan 1969 och genom systerföretagen Scandinavian Transmission Service AB och Svensk Transmission & Motor blir vi tillsammans en komplett leverantör av såväl reservdelar som kompletta utbytesväxellådor. Det är du som kund som själv väljer om du vill göra jobbet själv och köpa delarna löst eller köpa en komplett växellåda av oss. Genom att samverka med övriga bolag inom gruppen blir vi på LBM det lilla personliga företaget med det stora företagets resurser. På det sättet kan vi naturligtvis hålla en hög servicenivå och konkurrenskraftiga priser.

 

 

Welcome to LBM – a full-service supplier of spare parts for transmissions, transfer cases and differentials

We do not only offer parts for today’s high-tech automatic transmissions, but also for manual transmissions, whether old or new. Here you will find everything you need for automatic transmissions, from OH kits, master kits and hard parts to torque converters, pistons, drums, valve body’s and solenoids as well as transmission oils and workshop manuals. For manual transmissions, we have everything you can think of – such as gears, bearings, bearing kits and seals. All from carefully selected suppliers. You are assured of fast and skilled service, generally with next-day delivery.

We also sell complete transmissions and transfer cases. Our transmissions are carefully remanufactured by our sister company, STM (Svensk transmission och motor), using original parts. Transmissions are always sold with a two-year/30 000 km warranty. Our transfer cases are also remanufactured using original parts and sold with the same warranty.

LBM Autoparts is currently present in two locations in Europe. Our headquarter and warehouse are located in Stenungsund, on the west coast of Sweden, but we also have a branch in Velten outside Berlin, Germany, with a warehouse and office.

It may be good know that there is a supplier around that takes its customers seriously, regardless of whether you merely need to obtain the right O-ring for a transmission or a reliable supplier for the manufacture of larger series. According to our motto, no order is too small to handle – nor too large, for that matter. LBM’s suppliers are located in the US and Asia and, of course, in Europe. We aim to keep a fully stocked warehouse at all times, serving the needs of our Scandinavian customers.

LBM Autoparts was founded in 1991 in Landvetter, Sweden, by Mikael Thor, who has been running the company with personal and dedicated service ever since. In the summer of 2012, LBM joined the STS Group.

We are very pleased welcome you to LBM Autoparts!

...hey, and don’t forget – no order is too small!

LBM Autoparts (HQ)

Phone: +46(0)31-91 92 54
E-mail: info@lbmautoparts.se

Visiting & delivery address:
Gesällgatan 21
SE-444 32 STENUNGSUND

Postal address:
BOX 180
SE-444 22 Stenungsund

STS Group
The group of companies to which LBM belongs is one of the largest technical centres for automatic transmissions in northern Europe. No other company has accumulated as much know-how and competence in a single place. The automatic transmission centre in Stenungsund has been in operation since 1969 and with its sister companies, Scandinavian Transmission Service AB and Svensk Transmission & Motor, it is a full-range supplier of spare parts as well as replacement units. It is up to our customers to decide whether they want to do the job themselves, purchasing individual parts, or buy a complete transmission from us. Due our collaboration with the other companies in the group, LBM remains a small company with a personal touch but with the resources of a large organisation. This way, we can ensure a high level of service and competitive prices.


 

LBM Autoparts Getriebteile

Phone +49 3304 2469774
Handy +49 162 4247819
E-mail: info@lbmautoparts.de

Address:
Luisenstrasse 18
167 27 Velten
Deutschland